HET PROJECT

LAATSTE NIEUWS

Voorafgaand

In augustus 2015 informeerde de kavelwinkel naar de belangstelling bij de optanten voor een zelfbouwkavel voor de gevelelementen van De Vijf Poortjes met het volgende bericht:

HISTORISCHE GEVEL GRATIS BESCHIKBAAR!

‘Een historische gevel die u hergebruikt als voorgevel van uw zelfbouwwoning. Lijkt u dat wat? Dan is de gevel van het voormalige gebouw ‘De Vijf Poortjes’ daarvoor beschikbaar.

Dit kenmerkende en karakteristieke gebouw is gesloopt voor de bouw van het Amadeus-gebouw aan het Spui (tegenover het Haagse stadhuis). De gevel met kenmerkende ornamenten is op een zorgvuldige wijze gedemonteerd. De gemeente heeft de natuurstenen elementen van de gevel opgeslagen. Deze zijn nu gratis beschikbaar. Bij hergebruik moet u nog wel zelf zorgen voor kozijnen en het metselwerk’

Oorspronkelijk stond De Vijf Poortjes aan het Spui 28-28a voordat het moest wijken voor nieuwbouw.

DOEL VAN DE OPGAVE

Doel van de opgave is de gehele of gedeeltelijke reconstructie van de voorgevel van De Vijf Poortjes, zoals deze aan het Spui 28 heeft gestaan gebruik makend van na de sloop overgebleven natuursteen elementen en blauwdrukken uit 1912.

De bedoeling is de elementen en de gevel in te passen op één of meerdere zelfbouwkavels van de Kavelwinkel in de gemeente Den Haag.

Daarbij spelen de architectuurhistorie, de huidige bouwtechniek en regelgeving en het kostenaandeel naar mogelijkheden van reconstructie van de gevel op één van de zelfbouwlocaties van De Kavelwinkel van de gemeente Den Haag een belangrijke rol.

Hiervoor zijn plannen opgesteld door architect W. van de Kamer i.s.m. met B.H. Ros van ROS beheer.